Porsche 928

Porsche 928 เป็นรถเก๋ท่องเที่ยวหรูหรา (S-segment) ที่ผลิตโดยพอร์ชเอจีแห่งเยอรมนีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2538 เดิมทีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทน 911 ที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียงของ บริษัท 928 รวมพลังการทรงตัวและการจัดการกีฬา รถที่มีการปรับแต่งความสะดว […]