Porsche 911

Porsche 911

ปอร์เช่ 911 (Porsche 911) เป็นชื่อเรียกสายการผลิตรถยนต์นั่งประเภทสมรรถนะสูงเครื่องยนต์กลางลำหลัง 2 ประตู 4 ที่นั่ง ขับเคลื่อนสี่ล้อ/สองล้อท้าย 6 สูบ (H6) ผลิตโดยบริษัทสัญชาติเยอรมัน ปอร์เช่ โดยเริ่มสายการผลิตตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1963 เป็นต้นมา 911 ถือเป็น […]