nissan skyline sport

Prince Skyline Sport Coupe 1962

Prince Skyline Sport Coupe 1962 ดีเอนเอของ Skyline รุ่นแรกปี 1957 ถูกส่งต่อมายังรุ่นที่สองโดยใช้มันสมองของ Car Designer ระดับโลกอย่างMichelotti ซึ่งทำให้รถรุ่นที่สองนี้มีกลิ่นไอรวมถึงรูปทรงแบบคูเป้ของรถยนต์จากอิตาลีผสมผสานอยู่ Prince Skyline Sport Co […]