Microlino 2018 รถสามล้อขุมพลังไฟฟ้าวิ่งไกล 215 กม. ขายจริงต้นปีหน้า

Microlino 2018 ใหม่ รถสามล้อขุมพลังไฟฟ้าสัญชาติสวิส วิ่งได้ไกล 215 กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้ง เตรียมขึ้นไลน์ผลิตจริงภายในเดือนธันวาคมนี้ Microlino เป็นผลงานของ Micro Mobility Systems ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี […]