Jensen car

Jensen S-V8 Best For Drive

ถึงแม้จะมีเพียงรถที่เป็นมือสองที่ขายกันอยู่ในตอนนี้ Jensen S-V8 อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมตลอดเวลาและอยู่ภายใต้ MOTรับรองใช้แล้วจะม่ผิดหวัง  หลายท่านคงรู้จักรถยนต์ Jensen S-V8 นี้จากงานปรากฏตัวครั้งแรกในงาน British Motor Show ปี 1998 ทำให้ Jensen SV-8 ได้ […]