MAZDA 929 Signature

MAZDA 929 Signature

นี่คือ mazda 929 ปีพ. ศ. 2519 แต่ก็มีหน้าต่างกระจกแบบเดิมไม้แท้ไม้เกียร์และคันชักมือ  นี่เป็นรุ่นลุยซึ่งหมายถึงชุดพลังงาน เรายังมี noraml ไม่ใช่รุ่นขับเคลื่อนในครอบครัวของเรา แต่ไม่อยู่ในสภาพดี Mazda 929 รถยนต์ตระกูล 929 Luce นั้น ทางบริษัท โตโย โกเง […]