รถ8-fortunataliving

วิธีตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้น

วิธีเช็ครถยนต์เบื้องต้น ในชีวิตประจำวันของใครหลายคนจำเป็นต้องใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทางอยู่เป็นประจำ เพราะฉนั้นควรจะตรวเช็ครถทุกครั้งก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว วิธีการตรวจสอบรถยนต์ง่ายๆด้วยตนเอง เป็นการดูแลสภาพทั่วไปของ […]