Jaguar XJ-S

Jaguar XJ-S (ภายหลัง XJS) ผู้ผลิตจากัวร์จากประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึง พ.ศ. 2539 XJ-S ได้แทนที่ E-Type (หรือที่เรียกกันว่า XK-E) ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1975 และเป็น ขึ้นอยู่กับ XJ saloon มันได้รับการพัฒนาเป็น XK-F แม้ว่ามันจะแตกต่างกันมากในตัวอักษรจากบรรพบุรุษของมัน แม้ว่า XJ-S จะไม่ค่อยมีภาพลักษณ์ที่เหมือนกัน แต่ XJ-S เป็นนักแข่งที่ยิ่งใหญ่และมีพลวัตมากขึ้นกว่า E-Type XJS ได้รับการผลิตเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2539; จากนั้น 115,413 ถูกผลิตขึ้นในช่วงชีวิตการผลิต 21 ปี โมเดลถูกแทนที่ด้วย XK8