ประวัติฟอร์ด

ฟอร์ด Ford
ฟอร์ดเป็นรถยนต์นั่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกยี่ห้อหนึ่ง และเป็นหนึ่งในบรรดารถยนต์เพียงไม่กี่ยี่ห้อที่มีประวัติความเป็นยาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษ ชื่อ ฟอร์ด ( FORD ) ซึ่งเป็นยี่ห้อของรถ ได้มาจากชื่อสกุลของนายเฮรี่ ฟอร์ด ( HENRY FORD ) อัจฉริยะบุคคลนักประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งกิจการรถยนต์ ฟอร์ด ขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อเกือบศตวรรษที่ผ่านมานั่นเอง สัญญาลักษณ์รถยนต์ฟอร์ดที่ใช้กันทั่วโลก เป็นรูปวงกลมสีน้ำเงินมีเส้นขอบสีขาว และตรงกลางเป็นตัวอักษร FORD สีขาว ฟอร์ด เริ่มกิจการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1903 หลังจากนั้นจึงขยายตัวออกสู้ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันมีสาขาต่างประเทศที่ทรงความสำคัญที่สุดคือ ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ลิมิเทด ( FORD MOTOR CO.,LTD. ) แห่งประเทศอังกฤษ หรือที่เรียกย่อๆว่า “ ฟอร์ดอังกฤษ “ ในสมัยที่ฟอร์ดยังไม่มีสาขาในยุโรป ฟอร์ดส่งรถที่ผลิตในอเมริกาเข้าไปจำหน่ายในยุโรป โดยมอบหมายให้นาย เพอร์ชิวาล เพอร์รี ( PERCIVAL PERRY ) นักธุรกิจชาวอังกฤษเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจนกระทั่งปี 1911 จึงมีการก่อตั้ง ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ลิมิเทด ขึ้นในอังกฤษ

โดยฟอร์ดมอเตอร์ คัมปะนี แห่งสหรัฐอเมริกาถือหุ้นร้อยละ 60 และนายเพอร์รีกับสมัครพรรคพวกถือหุ้นส่วนที่เหลือ ในระยะแรกของการก่อตั้ง ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ลิมิเทด มีฐานะเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดในยุโรป จนเมื่อปี 1925 หรือ 14 ปีหลัง การก่อตั้งกิจการนั่นแหละ จึงมีการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ดขึ้นในอังกฤษ และฟอร์ดแบบแรกที่ผลิตในอังกฤษก็ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกใน 6 ปีต่อมา รถฟอร์ดอังกฤษที่ผู้ใช้รถในเมืองไทยรู้จักกันดีคือ รถฟอร์ดแองเกลีย ( รุ่นปี 1939 ) รถฟอร์ด คอนซูล และฟอร์ด เซไฟร์ ( รุ่นปี 1951 ) รถฟอร์ด คาพรี ( รุ่นปี 1961 ) รถฟอร์ด คอร์ทีนา ( รุ่นปี 1966 ) และรถฟอร์ด เอสคอร์ท ( รุ่นปี 1968 ) ปัจจุบันฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ลิมิเทด เป็นผู้ผลิตรถยนต์นั่งรายใหญ่ในอังกฤษ ในรอบปี 1990 ที่ผ่านพ้นไป ฟอร์ดครองส่วนแบ่งรถยนต์นั่งในอังกฤษถึงร้อยละ 25.3 และฟอร์ด ฟิเอสตา ( FORD FIESTA ) กับ รถ ฟอร์ด เอสคอร์ท ( FORD ESCORT ) ครองต่ำแหน่งรถยอดนิยมของชาวอังกฤษด้วยยอดขาย 151,475 และ 141,985 คัน ตามลำดับ